Rekisterinpitäjä

Nevalaisten sukuseura ry
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Sukututkimusrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen

Henkilötietoryhmät

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, ammatti, sotilasarvo, yhteys sukuun, perhetiedot, valokuva

Tietojen luovutus

Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa sukurekisteristä

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä sukuseuralle

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoinen vaatimus

Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Tiedot on saatu henkilöltä itseltään, julkaistuista sukututkimuksista sekä julkisista arkistoista. Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä

Tietojen suojaus

Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Tiedot ovat sukututkijan käytössä ja pääosa tiedoista on julkaistu sukukirjoissa