Sukututkimus on sukuseuran yksi tärkeimpiä toimintamuotoja. Sen tarkoituksena on selvittää suvun menneisyyttä ja olla sukuseuran jäsenille apuna heidän pyrkiessään selvittämään omia juuriaan.

Sukututkimuksesta on vastannut Kauko Nevalainen ansiokkaasti. Hänen monivuotisen ja uutteran työnsä tuloksena syntyi seitsemän sukumonistetta, joissa on henkilörekisterejä Pielisjärven ympäristössä eläneiden sukuhaarojen jäsenistä.

  • Nro:t 30 ja 31, Lieksan haara (mukana Paalasmaan haara)
  • Nro 32, Varpasen, Viekin haara ympäristöineen
  • Nro:t 33, 35 ja 36, Pielisjärven Nurmijärven ja Nurmeksen Viekin ja Höljäkän haarat
  • Nro 34, Puson haara
  • Nro:t 37 ja 38, Nurmeksen Salmenkylän ja Jokikylän haarat
  • Nro 39 Nurmeksen Karhunpään (Valtimon) haara
  • Nro:t 41 ja 42, Nurmeksen Saramon ja Revonniemen haarat
  • Nro 40 Martikkalan haara

Vuonna 2008 tämä aineisto yhdistettiin yhdeksi Nevalaisten Sukutaulut -kirjaksi ja tietokannaksi. Samalla tietoja on huomattavasti lisätty, päivitetty ja korjattu. Jatkossa ylläpidämme ja toimitamme nimenomaan tätä yhtä yhtenäistä aineistoa, jolloin samasta teoksesta löytyvät kaikki Nevalaisten suvun jäsenet, kautta vuosisatojen. Lapinlahden Martikkalan sukuhaara löytyi myöhemmin ja sai nro:n 40.

Sukututkimuksen laajentaminen Pohjois-Karjalan ulkopuolelle ja 1800-luvun loppupuolelle olisi tärkeää sillä Nevalaisten sukuhaaroja asuu myös muualla Suomessa. Ulkomailla asuu myös runsaasti eri sukuhaarojen edustajia. Työtä rajoittaa vain tutkijoiden puute ja resurssien vähyys. Tulevaisuuden suunnitelmissa onkin aloittaa sukututkijoiden koulutus ja suvun piirissä olevien sukututkimuksesta kiinnostuneiden saaminen mukaan sukututkimukseen.

Nevalaisten Sukukirja I

Sukuseuran työryhmä sai valmiiksi ensimmäisen Nevalaisten sukukirjan.  Kirja esiteltiin seuran sukujuhlassa 2.-3.8.2008 Lieksassa, minkä jälkeen käynnistettiin Sukukirjan toisen osan suunnittelu ja siihen tulevan perinnetietouden keräys.

Kirjahankkeen kustannusten kattamiseksi sukuseura on vedonnut jäsenkuntaan ja erityisesti yrityksiin, joissa Nevalainen on joko omistajana tai johtavassa asemassa, rahallisen tuen saamiseksi hankkeelle. Vetoomuskirje lähetettiin noin 350:lle yritykselle. Vähintään 34€ lahjoittaneelle jaetaan yksi kappale kirjaa sen valmistuttua. Luettelo jäsenistä ja yrityksistä, jotka ovat jo osallistuneet hankkeeseen rahallisesti on esitetty Sponsorit -sivulla. Sukuseuran hallitus suosittelee näiden yritysten tuotteita ja palveluja sukuseuran jäsenille.

Nevalaisten Sukukirja II

Nevalaisten suku II on jatkoa 2008 julkaistulle Nevalaisten suku I -teokselle. Nevalaisten suku II kertoo Nevalaisista ja heidän elämästään isovihasta 1700-luvun alkupuolelta Suomen itsenäistymiseen saakka. Kirja kertoo aikakauden oloista ja maailmasta, elämästä ja elinympäristöstä Nevalaisten asuinseuduilla Pohjois-Karjalassa sekä koulunkäynnin avaamista mahdollisuuksista ja paremman elämän etsimisestä muualta lähtemällä niin itään kuin länteenkin.

Kirjassa kerrotaan lisäksi Jokikylän, Kuokkastensalmen, Saramon, Valtimon Haapajärven, Karhunpään, Paalasmaan sekä Martikkalansaaren Nevalaisista.