Nevalaisten Sukuseuran sukutapaaminen ja sukukokous

28.08.2021 
Utran Uittotupa, Joensuu

Varsinaista sääntöjen mukaista sukukokousta siirrettiin pandemian johdosta vuodelta 2020 vuodelle 2021. Toteutuminen näytti vielä viime keväänä hyvinkin epävarmalta vallitsevan tilanteen vuoksi. Onneksi saimme jo aiemmin varatut tilat käyttöömme ja kokous voitiin kokoontumismääräyksiä noudattaen toteuttaa. Tapahtuma oli yksipäiväinen ilman suurempia lisäohjelmia. Pääasia oli tällä kertaa varsinainen sukukokous päätöksineen. 

Tilaisuus aloitettiin lauantaina klo 11.00 ilmoittautumisella Ahjossa. Tulokkaat kirjasi Sirkku Muhli. Samalla oli kahvitilaisuus jonka aikana saimme kuunnella Arto Tarkkosen esittämää taustamusiikkia hanurilla. 

Pieni jännitys oli siinä, kuinka moni uskaltaa lähteä kokoukseen. Onneksi jäsenkuntaa saatiin riittävästi paikalle. 

Kahvit nautittuamme siirryimme viereiseen Sorvaamo-tilaan. Seuran puheenjohtaja Juha K. Nevalainen avasi tilaisuuden toivottaen kokousedustajat tervetulleiksi. Avauspuheen jälkeen luettiin kunniapuheenjohtaja Raili Vihavaisen lähettämä viesti, jossa hän viittasi ajankohtaiseen tilanteeseen ja toivotti menestystä kokoukselle. Hän oli estynyt itse saapumasta paikalle. 

Avauksen jälkeen kokousväki sai nauttia aluksi hanuritaiteilija Arto Tarkkosen esittämiä erityylisiä kappaleita. Arto on paikallinen taiteilija, samoin kun hänen jälkeensä “lavalle” astunut lausuntataiteilija Elsi Komu. Harvoin kuulee ja näkee, miten eloisasti ja tasokkaasti hän runoteoksia esitti! Lisäksi hän soitti huuliharpulla yhden kappaleen. Lopuksi joensuulainen Kalle Nevalainen kertoi pienimuotoisen tarinan eräästä Nevalaisesta. Kulttuuriannoksen jälkeen maistuikin jo herkuista notkuvan lounaspöydän antimet, jälkiruokineen. 

Sukukokous

Varsinainen sukukokous oli vuorossa seuraavaksi. Puheenjohtaja Juha K. Nevalainen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvataiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Nevalainen Lieksasta ja sihteeriksi seuramme sihteeri Tarja Ruotsalainen Helsingistä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Nevalainen Akaasta ja Johanna Nevalainen Polvijärveltä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkku Muhli Hollolasta ja Alpo Nevalainen Joensuusta. 

Taloudenhoitaja Jukka Nevalainen Helsingistä esitteli sukuseuran tilit, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan kertomukset vuosilta 2017 - 2020. 

Tilinpäätökset vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen esittämän jäsenmaksun 20 € / vuosi, kokous vahvisti muutoksitta. Toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosiksi 2021 - 2024 hallituksen esittäminä vahvistettiin esitetyssä muodossa. 

Tauno Nevalainen esitti toiveen hallitukselle, että aluetoimikunnille nimetään yhteyshenkilöt. Asiaa luvattiin edelleen kehittää. 

Hallituksen esittämät sääntömuutokset koskien kokouksia hyväksyttiin esitetyssä muodossa: 

- Sukuseuran kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai sukukouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

- Hallitus voi pitää kokouksia myös tietoliikenneyhteyksien avulla siten, että osa jäsenistä tai koko hallitus osallistuu etänä.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetty Juha K. Nevalainen hyväksyttiin tehtävään. 

Hallituksen jäseniksi valittiin, Raili Vihavainen (kunniapuheenjohtaja) Espoosta, Juha Nevalainen Helsingistä, Jukka Nevalainen Espoosta, Timo Nevalainen Akaasta, Tarja Ruotsalainen Helsingistä, Juha K. Nevalainen Valkealasta, ja uudeksi hallituksen jäseneksi kokouksessa ehdotettu Johanna Nevalainen Polvijärveltä. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin hallituksen esittämä Petri Kuutti Valkealasta ja varalle hallituksen ehdottama Reijo Rantala Kouvolasta. 

Lopuksi keskusteltiin seuraavan varsinaisen sukukokouksen ajankohdasta. Puheenjohtajalle on tullut viestejä, joissa on ehdotettu kokousta pidettäväksi vuonna 2023, koska tätä on siirretty pandemiasta johtuen vuodella. Kokouksessa tuotiin sama asia esille. Asian käsittely jätettiin hallituksen tehtäväksi. Seuramme jäseniä osallistui kokoukseen 19 hlöä. Määrä oli olosuhteet huomioiden kohtuullinen. 

Tilaisuus Joensuussa sujui suunnitellusti, josta kiitos osallistujille. Kokoustilat toimivat hyvin tähän tarkoitukseen viranomaismääräyksiäkin noudattaen.  

Juha K. Nevalainen, pj