Sukuseuran tarkoituksena on koota yhteen Suomessa tai ulkomailla asuvia isän tai äidin puolelta tai avioliiton kautta Nevalaisten sukuun kuuluvia henkilöitä. Nevalaisilla tarkoitetaan tällöin Jääsken kihlakunnassa 1500-luvulla asuneiden Nevalaisten jälkeläisiä. Suomessa tiedetään asuvan n. 10000 henkilöä, jonka nimi on Nevalainen tai jossa miehen puoliso on omaa sukuaan Nevalainen.

Ulkomailla asuvien Nevalaisten sukuun kuuluvien määrä ei ole tällä hetkellä tiedossa, mutta arvellaan että heitä on useita satoja.

Sukuseuran toiminnalla pyritään luomaan yhteishenkeä Nevalaisiin tutustuttamalla heidät suvun menneisyyteen ja luomalla edellytyksiä suvun jäsenten tapaamisille. Siten pyritään vahvistamaan suvun jäsenten sukuidentiteettiä ja kohottamaan heidän itsetuntoaan sekä lisäämään Suomessa ja ulkomailla asuvien Nevalaisten yhteenkuuluvuutta. Sukuseuran toteuttaa näitä tavoitteita mm. harjoittamalla sukututkimusta, järjestämällä sukuseuran kokouksen ja siihen liittyvän sukujuhlan joka kolmas vuosi.

Sukuseuran kotisivu sisältää tietoa sukuseuran ajankohtaisista asioista, suvun historiasta, sukututkimuksen edistymisestä, sukuseuran hallituksen ja sukuneuvoston jäsenistä, sekä linkkejä mm. Nevalaisten ylläpitämiin kotisivuihin. Sivustolle on alettu kerätä myös kirjallista ja kuva-aineistoa mm. tunnetuista Nevalaisista. Englanninkielisen version avulla myös suomea taitamattomat Nevalaiset ja heidän jälkeläisensä eri puolilla maailmaa voivat tutustua sukujuuriinsa. Kotisivun avulla he voivat pitää yhteyttä Suomessa toimivaan sukuseuraan ja lähettää tietoa itsestään ja perheensä vaiheista. Sukuseura voi auttaa heitä myös löytämään Suomessa asuvia sukulaisiaan.

Kuluva vuosi 2015 on Nevalaisten sukuseuran 28. toimintavuosi. Seurassa oli noin 300 maksavaa jäsentä 31.12.2014. Yksi tärkeä tavoite on nostaa sukuseuran jäsenmäärää ja ulottaa jäsenhankinta myös ulkomailla asuviin Nevalaisiin.

Viimeisin sukuseuran sääntömääräinen sukukokous järjestettiin lauantaina ja sunnuntaina 2.-3.8.2014 Valtimolla. 

Sukukirjan ensimmäinen osa (joka käsittelee Nevalaisten suvun alkuhistoriaa 1500-1700 luvuilla) on valmistunut! Hallituksen sukukirjatyöryhmä esitteli sukukirjan ensimmäisen osan sukutapaamisessa Lieksassa. Olemassa olevat sukumonisteet on myös julkaistu omana Sukutaulut-kirjanaan.

Nevalaisten suku II on jatkoa 2008 julkaistulle Nevalaisten suku I teokselle. Nevalaisten suku II kertoo Nevalaisista ja heidän elämästään isovihasta 1700-luvun alkupuolelta Suomen itsenäistymiseen saakka. Kirja kertoo aikakauden oloista ja maailmasta, elämästä ja elinympäristöstä Nevalaisten asuinseuduilla Pohjois-Karjalassa sekä koulunkäynnin avaamista mahdollisuuksista ja paremman elämän etsimisestä muualta lähtemällä niin itään kuin länteenkin.
Kirjassa kerrotaan lisäksi Jokikylän, Kuokkastensalmen, Saramon, Valtimon Haapajärven, Karhunpään, Paalasmaan sekä Martikkalansaaren Nevalaisista. 


Kauko Nevalaisen alunperin laatimasta lyhyestä historiikista käy ilmi Nevalaisten suvun varhaisvaiheet.  Koska sukukirjahankkeen kustannukset tulevat olemaan melkoiset sukuseura on vedonnut jäsenkuntaan ja erityisesti yrityksiin, joissa Nevalainen on joko omistajana tai johtavassa asemassa, rahallisen tuen saamiseksi hankkeelle. Vetoomuskirje on lähetetty noin 350:lle yritykselle. Vähintään 34€ lahjoittaneelle jaetaan yksi kappale kirjaa sen valmistuttua. Hankkeen edistymistä seurataan jäsenkirjeissä sekä sukututkimus -sivulla.

DNA tutkimus 

Nevalaisten sukuhistorian selvittäminen on suuri palapeli. Viime aikoina DNA profiilien ja geenitutkimuksen hyväksikäyttö sukututkimuksessa on tullut mukaan uutena tutkimustapana.  Suomalaisten miesten taustasta ja alkuperästä on olemassa esimerkiksi Kalevi Wiikin mielenkiintoinen Suomen miehet -tutkimus. Tähän mennessä saadut testitulokset kertovat Nevalaisten suvun polveutuvan sekä Skandinaviasta (yli 90%) että Venäjältä (alle 10%), jolloin kyseessä ovat nk. "Iivarin" ja "Niilon" pojat Wiikin luokittelussa. DNA-testeihin liittyy aina todennäköisyyksien laskentaa, mutta käytännössä voidaan nähdä että pääryhmän vaellusreitti on ollut Afrikasta Länsi-Eurooppaan, sieltä Pohjois-Saksan ja Etelä-Skandinaavian kautta Länsi-Suomeen, josta on siirrytty Laatokan kautta Pielisen seudulle. 

DNA-tutkimuksen tarkentamiseksi on perustettu Nevalaisten DNA-projekti. Tähän projektiin toivotaan edelleen lisää osanottajia Nevalaisten suvun piiristä ja etenkin kaukaisemmista sukuhaaroista. Kiinnostuneet suvun jäsenet voivat liittyä projektiin tilaamalla DNA-testin projektin ryhmäalennussivun kautta.  Silloin kun kirkonkirjoissa on aukkoja ja vajavaisuuksia, DNA-testi on helppo tapa varmentaa joko kuuluminen Nevalaisten sukuun, tai sitten päinvastoin löytää jotain aivan uutta tietoa omasta taustasta.

Tutkimuksessa olemme erityisen kiinnostuneita Haapaveden ja Vanhan Suomen alueelta lähtöisin olevien Nevalaisten perimästä, nykyisestä sukunimestä riippumatta.

Muidenkin DNA-laboratorioiden testitulokset ovat yleensä vertailukelpoisia FTDNA:n tulosten kanssa ja voidaan ottaa projektissa huomioon.  Lisää taustatietoa aiheesta löytyy Suomen DNA-projektin sivuilta.

Facebook yhteisö

Kiitos ahkerien jäsentemme, Nevalaisille on perustettu myös oma Facebook-ryhmä. Käypä tutustumassa!