Rekisterinpitäjä

Nevalaisten sukuseura ry
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Sukuseuran jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa

Henkilötietoryhmät

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa yhteystiedot

Vastustamisoikeus

Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa

Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötietojen antaminen on jäsenhakemukseen perustuva vapaaehtoinen vaatimus

Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Tiedot on saatu jäseneltä itseltään ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä