Punaisessa kilvessä hopeinen, aaltokoroinen palkki, jossa ajatusten kolme lentävää mustaa kurkea. Aaltokoro kuvaa Nevajokea ja Nevajärveä, lentävät kurjet suotyypin eläimistöä ja suvun muuttoa etelästä pohjoiseen.  

Saatteeksi:  Puoli vuotta sitten Pauli Nevalainen pyysi allekirjoittanutta luonnostelemaan Nevalaisten sukuseuralle sukutunnusta. Lähdin toimeksiannosta innostuneena tutkimaan heraldiikan sääntöjä ja kehittelemään suvulle omaa tunnusta, tarjoaahan nimemme ja karjalaiset juuremme monia aiheita visuaalista esitystä varten. Tärkeimmät sisällölliset lähtökohdat olivat Nevajoki ja Nevajärvi sekä neva suotyyppinä.

Karjalaiset värit sekä N-kirjaimen diagonaali-viiva olivat sommittelullisena elementteinä mukana alusta lähtien. Punaisessa kentässä vapaasti soljuva hopeinen "joki" on nimeen oleellisesti kuuluva vesielementti. Diagonaalisuunta viittaa nimen alkukirjaimeen. Kurjet, suolla pesivät linnut, erottuvat silhuettimaisina hopeista taustaa vasten.

Muodostelmassa lentävät muuttolinnut kuvaavat näin myös Nevalaisen suvun siirtymistä Etelä-Karjalasta uusille asuinsijoille, lähinnä Pohjois-Karjalaan.    

Helsingissä 13.7.1994 
Marjaana Nevalainen 
arkkit. yo, fil. yo