Nevalaisten Sukuseura ry perustettiin 1987 (Nevalaisten Sukuyhdistys 1983). Sukuseuran perusti marraskuussa 2013 edesmennyt kunniapuheenjohtaja Kauko Nevalainen. Sukuseurassa on pitkään ollut noin 300 jäsentä.

Aluetoimikuntien (Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Kaakkois-Suomi) tehtävänä on ollut edustaa Nevalaisten eri asuinalueita ja sukuhaaroja ja pitää yhteyttä alueensa Nevalaisiin ja toimia yhdyslinkkinä sukuseuraan. 

 * Sukuseuran lehti MeNevalaiset perustettiin 2008. Lehti toimii sukuseuran tiedonvälittäjänä, hallituksen ja jäsentenvälisenä yhdyslinkkinä ja perinteen kerääjänä. Lehdessä julkaistaan perinnetietoa, tarinoita, valokuvia ja kaikenlaista tietoa Nevalaisista. (Vastaava toimittaja Raili Vihavainen.)  

* Sukukirja I (2008). Kirja on selvitys Nevalaisten historiasta 1600-1700 luvun alkupuolelle. Kirja käsittelee Pielisen seudun ensimmäisen Nevalaisen ja kantaisän Pekka Nevalaisen ja hänestä lähteneiden sukuhaarojen yhteydet pääpiirteissään. Kirjassa on käsitelty paikallisia ajan elinkeinoja, tapoja, kirkollisia olosuhteita, liikkumismuotoja sekä kulttuuritaustaa eli kaikkea ensimmäisten Nevalaisten elämään Pielisen Karjalassa liittyvää tietoa.

* Sukukirja II, joka julkaistiin Paalasmaalla Ranta-Nevalaisten tapaamisessa 11.7.2016  on jatkoa Nevalaisten suku I -teokselle. Nevalaisten suku II kertoo Nevalaisista ja heidän elämästään isovihasta 1700-luvun alkupuolelta Suomen itsenäistymiseen saakka. Kirja kertoo aikakauden oloista ja maailmasta, elämästä ja elinympäristöstä Nevalaisten asuinseuduilla Pohjois-Karjalassa sekä koulunkäynnin avaamista mahdollisuuksista ja paremman elämän etsimisestä muualta lähtemällä niin itään kuin länteenkin.
Kirjassa kerrotaan lisäksi Jokikylän, Kuokkastensalmen, Saramon, Valtimon Haapajärven, Karhunpään, Paalasmaan sekä Martikkalansaaren Nevalaisista.

* Sukutaulukirja (ensimmäinen painos v2008, kattoi noin 12 sukupolvea ja 10 000 henkilöä). Sukututkijana ja sukutietokannan ylläpitäjänä toimii Juha Nevalainen. 

* Sukuseuran kotisivut www.menevalaiset.net
* Nevalaiset-ryhmä Facebookissa (alkaen v.2009)